Predaj a servis výpočtovej techniky

Kontakt

Predajňa:

Sama Chalúpku 12,
071 01 Michalovce

mobil: +421 950 461 955

Sídlo spoločnosti:

Pozdišovce 273
072 01 Pozdišovce.

Mobil: +421 915 383 333